X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Denklik Belgesi Bilgileri

تاريخ الإنشاء: 19.01.2022

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1.Başvuru Formu http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/13171706_denklik_belgesi_basvuru_formu.pdf
2.Şeffaf Kapaklı Dosya
T.C. vatandaşları için;
Kimlik aslı ve fotokopisi
Pasaport aslı ve resimli sayfa fotokopisi
Giriş-çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopileri
Yabancı vatandaşları için;
İkamet tezkeresi veya öğrenim vizesi aslı ve fotokopileri
Pasaport aslı ve resimli fotokopisi
Ara sınıflar için;
Eğitim aldığı son yıla ait karne veya transkript aslı ve fotokopisi
Mezunlar için;
Apostilli diploma ve transkript aslı ve fotokopileri

Özel durum kapsamında başvuruda bulunacak kişilerden istenen belgeler:
1-Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenler,
2-“Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” veya “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar,
3-Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri kararı alınan kişilerin öğrenim belgeleri yok ise sadece bahse konu belgelerini yüklemeleri yeterlidir.

Bunlara ek olarak aşağıda yer alan durumlar mevcut ise bunların da göz önüne alınarak eklenmesi;
1-18 yaşından küçükler için anne/babasının kimlik/pasaportu,
2-18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için veli muvaffakatnamesinin aslı ve onaylı tercümesi(gerek varsa), üniversite ön kayıt belgesi/öğrenci belgesi,
3-Anne/babası ayrı olanlar için öğrenci velayetinin başvuru sahibinde olduğuna dair velayetnamenin aslının ve onaylı tercümesi,
4-Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için; https://edenklik.meb.gov.tr/