X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Dil Yeterliliği

Eklenme Tarihi: 22 January 2020

Lokman Hekim Üniversitesi’nde öğretim dili Türkçe’dir. Adaylarımızın dersleri takip edip anlayabilmeleri için yeterli dil yeterliğine sahip olmaları önemlidir.

Kayıt hakkı kazanan adaylar, Türkçe yeterlilik seviyelerini belgelendirmek zorundadırlar. Türkçe yeterlilik seviyesini kanıtlayamayan öğrenciler öğrenime başlayamayacaklardır. Fakülte öğreniminden önce Türkçe hazırlık sınıfında eğitim alacaktır.

Kabul edilebilir Türkçe yeterlilik belgeleri, Üniversitemizin yaptığı/yapacağı Türkçe Seviye Testi ile veya Yunus Emre Enstitüleri tarafından temin edilebilir.

Türkçe yeterlik düzeyleri değerlendirmesi;

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.

B2-B1 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Öğrencinin Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı lisans programına kaydı yapılır ve öğrenci öğrenimine başlar. Ancak öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala B2-B1 düzeyinde olanlar dil düzeyini C1 seviyesine çıkarıncaya kadar öğrenimine devam edemezler, bu süre boyunca kayıtları dondurulur.

A2-A1 Düzeyi: Türkçe düzeyi hiç yoktur ya da yetersizdir. Bu durumda olanların, kazandıkları lisans programına kayıt hakkı saklı kalmak üzere en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar  Türkçe düzeylerini en az B1-B2 düzeyine yükseltmeleri öğrenimlerine başlamaları için zorunludur. ancak verilen ek 1 yıl süresinde Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

TÜRKÇE DİL DÜZEYLERİ ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ AÇIKLAMALAR
A C1 Türkçesi Yeterli
B B2 Türkçesi Kısa Zamanda Yeterli
B B1 Türkçesi Kısa Zamanda Yeterli
C A2 Türkçesi Yeterli Değil
C A1 Türkçesi Yeterli Değil