X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Kayıt

Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

Kayıt hakkı kazanan adayların akademik takvimde ilan edilen sürelerde istenen belgeleri tamamlayarak Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Aksi halde adayın başvurusu koşullu kabul edilir.

Aşağıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.
Başvuru ve/veya kayıt esnasında istenen belgeler üzerinde tahrifat yapıldığı, sahte belge düzenlendiği tespit edilirse öğrenim ücretinin yarısı cezai şart olarak üniversite adına gelir kaydedilir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kabul Mektubu
 2. Lise diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi
 3. Diploma denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu’ndan alınacaktır)
 4. Sınav sonuç/diploma belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi
 5. Not döküm belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi
 6. Türkçe Dil Yeterliği Belgesi (Üniversitelerin TÖMER Merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü Diploması)
 7. T.C. uyruklu veya çift uyruklu olan adayların öğrenim gördükleri kurumdan lise öğrenimlerinin tamamını (Türkiye veya KKTC dışında) yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösteren belge
 8. Çift uyruklu öğrenciler için vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir)
 9. 8 adet 4.5×6 cm ebadında fotoğraf.
 10. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile vize sayfasının fotokopisi
 11. Daha önce alındıysa, ikamet tezkeresinin fotokopisi
 12. Üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge
 13. Dönem öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 14. Türkiye’de geçerli, sağlık sigortasının bulunduğunu gösterir belge.
 15. https://e-ikamet.goc.gov.tr üzerinden ikamet izni başvurusu yapılması
Sizi Arayalım