KURS VE SINAV BİLGİLERİ

Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi kursu, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) çerçevesinde dil seviyeleri dikkate alınarak A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1 (İleri Seviye) olmak üzere 5 kur halinde yapılandırılmıştır.

Beş kuru başarıyla bitiren bir öğrenci, okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerisi elde etmiş olmaktadır.

Dersler, görsel, işitsel ve yazılı malzemeler eşliğinde daha etkin işlenerek öğrencinin Türkçeyi kolayca öğrenmesi, ödev ve projelerle geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kurslara başlamadan önce Seviye Belirleme Sınavı yapılmaktadır. Sınav sonucu 3 ay geçerlidir.

Seviye Belirleme Sınavı, kendi imkânıyla Merkeze gelen öğrencilerin öğrenimlerine başlayacakları kurun tespit edilmesi amacıyla yapılan sınavdır. Sınav Uygulama Birimi tarafından belirlenen herhangi bir tarihte bireysel veya çoklu biçimde gerçekleştirilebilir. Sınav sonucunda; öğrencinin kur tespiti Ölçme-Değerlendirme Birimi tarafından yapılır. Kuru belli olan öğrenci tarafından belirlenen ilgili kur ücret(ler)ini ödeyerek kursa başlar.

Seviye Belirleme Sınavı Puan Aralıkları Tablosu:

Seviyeler Temel Seviye Orta Seviye İleri Seviye
A1-A2 B1-B2 C1
Dört Becerinin Toplam Puan Aralığı En Az 0 50 70
En Çok 49 69 100
İlgili Seviye İçin Her Beceriden Alınması Gereken En Az Puan (Şayet en az puanın altında puan alınırsa bir alt Kur seviyesi verilir.) 15 15 20

 

Kurslara devam zorunludur. Kursiyerler derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlıkları %20’yi aşanlar, Kur Sonu Sınavına katılamaz ve başarısız sayılırlar.

KUR BECERİLERİ

·         A-1 Kuru: Öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini veya başkasını tanıtabilir.

·         A-2 Kuru: Öğrenci, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.

·         B-1 Kuru: Belli düzeydeki Türkçe metinleri okuyup anlayabilir. Basit ve birbiriyle bağlantılı cümleler kurabilir, yaşadığı olayları anlatabilir.

·         B-2 Kuru: Zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda düşüncelerini ifade edebilir. Güncel bir    soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabilir.

·         C-1 Kuru: Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konuları açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilir.

 

Türkçe Yeterlilik Sınavı, Türkçe dil seviyesini belgelendirmek isteyenlere uygulanan bir sınavdır. Bu sınava LHU Dilmer’de öğrenim görmeyen, ama Türkçe dil seviyesini sertifikayla belgelemek isteyen adaylar da girebilir. Sınav Uygulama Birimi tarafından belirlenen herhangi bir tarihte bireysel veya çoklu biçimde gerçekleştirilebilir. Sınav sonucunda; öğrencinin Türkçe seviyesi Ölçme-Değerlendirme Birimi tarafından belirlenir ve öğrencilere ilgili kur düzeyinde sertifika verilir. Bu adaylar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav ücretini TYS öncesinde ödemekle yükümlüdürler. Türkçe Yeterlilik Sınavı, "Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirtilen A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerindeki dil becerilerini ölçmek amacıyla uygulanır.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Puan Aralıkları Tablosu:

Seviyeler Temel Seviye Orta Seviye İleri Seviye
A1 A2 B1 B2 C1
Dört Becerinin Toplam Puan Aralığı En Az 0 40 50 60 70
En Çok 39 49 59 69 100
İlgili Seviye İçin Her Beceriden Alınması Gereken En Az Puan (Şayet en az puanın altında puan alınırsa bir alt Kur seviyesi verilir.) 5 12 15 18

 

Türkçe Yeterlilik Sınavına katılanlar okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavda okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine yönelik sorular sorulur ve bu dört temel beceri ayrı ayrı ve toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

Sınav Bölümleri                Soru Sayısı          Puan                    Süre

Okuma  50  25 60
Dinleme 20 25  30

15 dakika ara

Yazma  1.soru  10  20
2.soru 15  40

15 dakika ara

Konuşma  (Karşılıklı Konuşma)  15        10
(Bağımsız Konuşma) 10     5

Adayların sınav sonucunda aldıkları puana göre aşağıdaki tabloda belirlenen puan aralıklarındaki dil seviyesine uygun belge; (B2, C1) seviyelerinde sertifika, diğer seviyelerde ise istenmesi halinde resmî yazı verilir.

DİKKAT! SINAVDA KOPYA ÇEKTİĞİ BELİRLENEN ADAYLARIN SINAVI İPTAL EDİLİR VE ÜCRET İADESİ YAPILMAZ.

SINAV UYGULAMA ESASLARI

Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerine yönelik sınavlar, görevli öğretim elemanları tarafından, Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılır.

Sınav tarihi, saati ve yeri adaylara bildirilir.

Login Lokman Hekim Online