• TR | EN
  • LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

    ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

    Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Kurumumuzun amacı, Türkçenin yabancılara öğretimi alanında akademik çalışmalar yapmak, bu çalışmaları uygulamaya dönüştürmek,  bu vesileyle Türkçenin ülkemizde ve yurt dışında etkili olarak öğretilmesinde etkin rol oynamaktır. Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin, yabancılara Türkçe öğretimi ilke ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, dil becerilerini uygulamaya dönüştürmeyi amaçlayan öğretim yaklaşımını esas almaktadır. Merkezimizde, anlama becerilerinden okuma, dinleme; anlatma becerilerinden yazma, konuşma ve dil bilgisi yeterlikleri ile desteklenmiş programlar uygulanacaktır. Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dilin temel yaşam alanları göz önünde bulundurularak programlar oluşturulacaktır. Programların oluşturulmasında ve uygulanmasında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının temel yeterlikleri ve kazanımları esas alınacaktır. Dil öğrenicilerinin gelişimlerini değerlendirmek amacıyla Avrupa ölçütlerinde gelişim dosyası olan Avrupa Dil Portfolyosu esas alınacaktır. Programda kullanılan ders materyalleri, eğitimin temel ilkelerinden hareketle basitten karmaşığa, genelden özele, somuttan soyuta doğru, sarmal bir düzen içinde konuları gündelik hayatla ilişkilendirmiş temaları içeren özellikte olacaktır. Böylelikle dilin söz varlığı öğrencilere program dâhilinde verimli bir biçimde öğretilecektir. Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenciler, her ay sınavlara tâbi tutulacaktır. Bu sınavların sonuçlarına göre seviye sınıfları oluşturulacaktır. Aylık sınav sonuçlarına göre seviye sınıfları arasında geçişler yapılabilecektir. Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde dil öğretiminde dersler, teknolojik eğitim ortamlarında gerçekleştirilecektir. Merkezde dersler, uluslararası öğrenciler için özel olarak hazırlanmış dersliklerde zenginleştirilmiş ders materyalleri ile yapılacaktır. Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ülkemizde uluslararası öğrencilere yönelik olarak uygulanan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) için özel bir hazırlık programı uygulanacaktır. Bu sınavlara hazırlanmak için Merkezimize gelen öğrenciler, yaklaşık sekiz ay boyunca özel olarak oluşturulmuş sınıflara alınacak ve bu sınavlara uygun bir öğretim programını takip edeceklerdir. Bu öğrenciler için Türkçe dışında ayrıca Genel Yetenek, Matematik,  Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında kurslar düzenlenecektir.
    Login Lokman Hekim Online