• TR | EN
 •  

  Genel Bilgiler

   

  Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 08.12.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program eczacılık alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve kamuda halen çalışmakta olan ve alanında uzman kişiler de Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmekte ve destek alınmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir.

   

  Kazanılan derece

   

  Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma alanında Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

   

  Kabul ve Kayıt Koşulları

   

  Tezsiz yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

  Programa Eczacılık Fakültesi mezunları ve ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puanı aranmaz.

   

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

   

  Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalamasının tamamlanması gerekir. Ayrıca başarılı olabilmesi için danışman onayı almış olan tezsiz yüksek lisans proje dersinden başarılı olması gerekir. Başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

   

  Programın Amacı

   

  İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ruhsat veya izin belgesi alabilmeleri aşamasında görev alabilecek uzmanların yetiştirilmesi ve/veya mesleki yeterliliklerinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.

   

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

   

  Bu programdan mezun olanların, tıbbi ürün ruhsat dosyası hazırlayabilecek veya hazırlanmış başvuru dosyalarını bilimsel verilere uygun olarak inceleyebilecek ve değerlendirebilecek alt yapıyı kazanmaları beklenmektedir. Program, disiplinler arası bir program olarak tasarlanmış olup, eczacılığın tüm alanlarından ve özellikle ruhsatlandırma konusunda bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri bu programda yer alacaktır. Tezsiz yüksek lisans programı kapsamında, ilaç dışında tıbbi cihaz ve kozmetik ürünler için ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun olarak hazırlanması gereken dosyaların oluşturulması ve değerlendirilmesi konularında da bilgiler ve dersler yer alacaktır.

   

  İstihdam Olanakları

   

   

   

   

  • İlaç endüstrisi

   

   

  • Tıbbi cihaz sektörü

   

   

  • Kozmetik sektörü

   

   

  • Sağlık Bakanlığı

   

   

  • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

   

   

   

   

  Ölçme ve Değerlendirme

   

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

   

  Mezuniyet Koşulları

   

  Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 90 AKTS kredisini sağlaması gerekir.

   

  Program Sorumlusu ve İletişim

   

  Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN

  Disiplinlerarası Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı

  E-mail: yilmaz.capan@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548, Dahili:6430

   

  Login Lokman Hekim Online