X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Analitik Kimya Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 3 April 2019

Genel Bilgiler

Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı, 09/01/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 

Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Eczacılık alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve kamuda halen çalışmakta olan ve alanında uzman kişiler de Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmekte ve destek alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Analitik Kimya alanında Yüksek Lisans

İstihdam Alanları

Eczacılar için yeni istihdam alanlarının başında ilaç endüstrisindeki eczacı ihtiyacı gelmektedir. İlaç endüstrisi bilindiği gibi geniş bir alanı kapsamakta olup bunların içerisinde eczacılara en fazla ihtiyaç duyulan bölüm ise ilaç analizleridir. Açılacak olan yüksek lisans programıyla ihtiyaç duyulan bu alanda donanımlı  eczacılar yetiştirilecek ve böylece eczacılar için büyük bir alan olan ilaç endüstrisinde istihdam edileceklerdir.

Ayrıca günümüzün vazgeçilmez bir alanı olan tıbbi cihaz/ kozmetik sektöründe de analiz çok önemlidir ve bu konuda yetişmiş elemana büyük bir ihtiyaç vardır. Bunun dışında su, gıda ve çevre analiz laboratuvarları ile hastane laboratuvarlarında da analiz dolayısıyla büyük istihdam olanakları mevcuttur.

İlaç, devamlı araştırma isteyen ve hata kabul etmeyen bir olgudur. İlaç araştırma laboratuvarlarında analiz temelidir vede bu bölümde çok yüksek sayıda kalifiye analiz elemanı gereksinimi  vardır.  Bu da önemli bir istihdam alanını oluşturmaktadır.

Keza Üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyenler için akademik çalışmalarda da analiz vazgeçilmezdir. Bu nedenle gerek tez çalışmalarında gerekse bilimsel araştırmalarda analizi iyi yapabilmek için iyi bir bilgi birikimine gereksinim vardır. Dolayısıyla hazırlanan bu programı başarıyla tamamlayan araştırmacılar kariyer yapmak üzere öncelikle istihdam edileceklerdir.

Programın Amacı

Analitik Kimyanın temeli analizdir. İlaç endüstrisinde eczacılara en fazla ihtiyaç duyulan bölüm ilaç analizleridir. Gerek rutin analizlerde (kalite kontrol) gerekse Ar-Ge çalışmalarında gereksede biyoeşdeğerlik ve klinik araştırmalarda ilaç analizleri temel gereksinimlerden birisidir. Bu analizlerde günümüzde artık gelişmiş analitik yöntemler ve bu yöntemlerin uygulandığı gelişmiş analitik cihazlar kullanılmaktadır. Kullanılacak bir analitik yöntemin seçimi hem kullanılacak analitik cihazın bilinmesi hem de elde edilecek sonuçların yorumlanması bir analiz için çok önemlidir. Açılacak olan yüksek lisans programıyla ihtiyaç duyulan bu alanda donanımlı eczacılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Aynı biçimde bu program; tıbbi cihaz/ kozmetik sektöründe de analiz çok önemlidir ve bu konuda yetişmiş elemana büyük bir ihtiyaç vardır. Bunun dışında su, gıda ve çevre analiz laboratuvarları ile hastane laboratuvarları ve araştırma laboratuvarlarında çalışmak veya Üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyen kalifiye eleman yetiştirmek amacını da gütmektedir.

Planlanan bu yüksek lisans programı içerisinde hazırlanacak tez kapsamı içerisinde araştırmacıların bir araştırmaya nasıl başlanacağını, kullanılacak kaynaklara nasıl ulaşılacağını, o araştırmada hangi analitik yöntem ve cihazların kullanılması gerektiği, elde edilen analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağı, bir araştırmanın nasıl tamamlanacağı öğretilecektir.

İlaveten, ilaç endüstrisinde ağırlıklı olarak görev alan kimya lisans, biyoloji lisans ve kimya mühendisliği bölümü mezunlarından yeni işe başlayacak olanlar ile halihazırda ilaç endüstrisinin analiz gerektiren alanlarında çalışanlar için de böyle bir programdan mezun olmak çok faydalı olacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Programa Eczacılık Fakültesi ya da Fen Fakültesi Kimya Bölümünde lisans diplomasına ve ilgili diğer Fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Analiz konusunda kapsamlı bilgi sahibidir.
 2. Analiz sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir.
 3. İlaç/kozmetik ürün analizlerinde kullanılacak yöntemleri sınıflandırır.
 4. Analizlerde kullanılacak cihazları bilir ve analize göre bunların seçimini yapar.
 5. Analitik hesaplamaları yapabilir.
 6. İlaç numunelerini analize hazırlayabilir.
 7. Yeni analiz yöntemlerini uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir.
 8. Sahip olduğu bilgi ve becerileri meslektaşlarının gelişimi için kullanır.
 9. Alanı ile ilgi sahip olduğu temel kuramsal ve uygulamalı bilgiyi çalıştığını alana aktarabilir.
 10. Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip edecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
 11. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile sahip olduğu bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterir. 

Laboratuvar Bilgisi

Önerilen program tezli yüksek lisans programı olup, laboratuvar çalışması da gerektirmektedir. Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde yer alan laboratuvarlar bu amaçla kullanılacaktır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Tezli yüksek lisans programı öğrencilerin alacağı zorunlu ve seçmeli dersler ile hazırlayacakları bir tezden oluşur. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir.

Tezli yüksek lisans programı kapsamında alınması zorunlu dersler ile seçmeli derslere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Feyyaz ONUR

Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: feyyaz.onur@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548     Dahili:6423