X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Enstitü Müdürü Mesajı

Eklenme Tarihi: 3 April 2019

 

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Bilgi bireyi ve toplumları özgürleştiren, içinde bulunduğumuz yüzyılına adını verecek kadar önemli bir değerdir. Bu nedenle yeni bilgi üretmek, bilgiye dayalı teknoloji geliştirmek, var olan bilgi ve teknolojiyi toplumun gereksinimlerini karşılamak adına kullanabilecek belirli alanlarda uzmanlaşmış nitelikli insan gücü yetiştirmek, her ülkenin öncelikli hedefleri arasındadır. Üniversiteler bünyesinde yer alan enstitüler ülkelerin bu hedeflerine ulaşmasındaki en önemli kurumlardır. Çünkü enstitülerin en önemli sorumluluğu araştırmalar yoluyla bilgi üretebilen bilim insanı ve belirli alanlara özelleşmiş bilgiyi kullanma becerine sahip uzmanlaşmış insan gücü yetiştirmektir. Bu yönüyle enstitüler ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yükselmesine katkı verir ve geleceğini şekillendirir.

Günümüzde özellikle sağlık alanındaki bilgiler çok hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Sağlık profesyonellerinin bu gelişmelere uyum sağlamaları, güncel bilimsel bilgiye ulaşmaları ve güvenilir kanıtlara dayalı hizmet sunabilmeleri için eğitimin sürekliliği zorunluluk haline gelmiştir. Profesyonel yaşamda bireyi diğerlerinden ayıracak; aranan ve tercih edilen olmasını sağlayacak en önemli özellik lisans eğitimin üzerine, aldığı lisansüstü eğitimler yoluyla edindiği kazanımlardır. Diğer taraftan lisansüstü eğitim bireye yalnızca belirli alanlarda uzmanlaşmanın değil; bilgi üreten bilim insanı olmanın yolunu da açacaktır. Bu anlayış ve farkındalıkla, ülkemizin sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren Lokman Hekim Üniversitesi, 2018 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nü kurarak sağlıkla ilgili belirli alanlarda teorik bilgisi ve uygulama becerisi gelişmiş uzmanlar ve nitelikli bilim insanı yetiştirme hedefine yönelik sorumluluk almıştır.

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü çok yeni kurulmuş olmasına karşın Analitik Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Farmasötik Toksikoloji, Histoloji ve Embriyoloji ile İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olmak üzere toplam beş alanda tezli yüksek programını başlatmıştır. Yakın gelecekte var olan yüksek lisans programlarının devamı niteliğinde doktora programlarını açmayı ve üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimi veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri) ve Spor Bilimleri Fakültesinin çeşitli anabilim dallarında açılacak yüksek lisans programları başta olmak üzere lisansüstü eğitimimizi genişletmeyi hedeflemekteyiz. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak lisansüstü programlarımızı sayısal olarak yeterli hale getirirken; evrensel bilimsel ve etik ilkelere bağlı, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, soran, sorgulayan, araştıran, öz güveni yüksek, yaşam boyu öğrenme felsefesi ve problem çözme becerisi gelişmiş, insan-doğa-sağlık etkileşimine yönelik yenilikçi fikirler üretebilen, daha sağlıklı ve yaşanılır bir geleceği şekillendirmede sorumluluk almak için motivasyonu yüksek bilim insanları yetiştirmek için; eğitimin kalitesinden ödün vermemeyi, sürekli gelişmeyi, dünya gündemini takip etmeyi ve daha nitelikli eğitim ve araştırma ortamı için her türlü alt yapıyı hazırlamayı ilke edindik.

Bu ilke ve kararlılıkla; sağlık alanında kazanacağı bilgi ve becerileri ile fark oluşturmak, ülkemizin sağlık hizmetleri ve politikalarına yön vermek; gelişmek, geliştirmek, üretmek ve ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak isteyen tüm lisans mezunlarını Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde eğitim almaya bekliyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle