X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 21 May 2019

İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, 15.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program eczacılık alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve kamuda halen çalışmakta olan ve alanında uzman kişiler de Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmekte ve destek alınmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir.

 Kazanılan Derece

İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları alanında Yüksek Lisans Derecesi

 Kabul ve Kayıt Koşulları

İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’na, eczacılık Fakültesi, fen fakültesi biyoloji, moleküler biyoloji veya kimya bölümü, mühendislik fakülteleri kimya mühendisliği bölümü mezunları ile lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunanlar  başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve /veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

 Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 Programın Amacı

İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programıyla ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik endüstrisinin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme çalışmalarını yürütebilecek donanımlı mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu program ile eczacıların daha az oranlarda yer aldığı ilaç endüstrisinde ilaç molekülünün tasarımından, pazarlama ve sonraki pazar kontrolüne kadar gereken eczacılık hizmetlerinin tümünde güncel bilgi ve yetkin beceri ile donatılmış eczacıların yetiştirilmesi ve mesleki pratiklerine katkı sağlanması ve ilaç endüstrisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İlaç endüstrisinde ağırlıklı olarak görev alan kimya lisans, biyoloji ve moleküler biyoloji lisans ve kimya mühendisliği bölümü mezunlarından yeni başlayacak olanlar ile halihazırda ilaç endüstrisinin bir alanında çalışanlar için de eczacılık nosyonu ile endüstrinin bütün kısımları düşünülerek hazırlanan böyle bir programdan mezun olmak çok faydalı olacaktır.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. İlaç analizlerinde ve araştırma geliştirme çalışmalarında kullanılan analitik yöntemleri açıklar.
 2. Preklinik ve klinik çalışmalar hakkında bilgi sahibidir.
 3. İlaç araştırmalarında kullanılan ve ilgili kılavuzlarda yer alan ileri toksikolojik analizler hakkında bilgi sahibidir.
 4. İlaç araştırmalarında kullanılan temel farmakolojik kavramları ve yöntemleri açıklar.
 5. Farmasötik dozaj formlarını tanımlar ve açıklar.
 6. İlaç araştırma geliştirme çalışmalarında formülasyon geliştirme çalışmalarını ve endüstriyel üretimin farklı aşamalarını açıklar.
 7. Fitofarmasötiklerin araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibidir.
 8. İlaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında gerekli olan medisinal kimya temel kavramlarını tanımlar.
 9. İlaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında gerekli temel mikrobiyolojik kavramları açıklar.
 10. İlaç araştırma ve geliştirme çalışmaları farklı disiplinlerden gelen bilgiyi kullanarak bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazanır.
 11. İlaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri ve etik değerler hakkında bilgi sahibidir.

İstihdam Olanakları

 • İlaç endüstrisi
 • Tıbbi Cihaz sektörü
 • Kozmetik sektörü
 • Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 Üst Derece Programlarına Geçiş

İlaç Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL

Disiplinlerarası İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: bulent.gumusel@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548  Dahili: 6213