Enstitü Kurulu Üyeleri
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sulhiye YILDIZ
Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sarp ÜNER
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Hilal VURAL 
Disiplinlerarası İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin AKIN
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyyaz ONUR
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayhan DAĞ
Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mesut CERİT
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Volkan ÖZGÜVEN
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Metin YILDIRIMKAYA
Disiplinlerarası Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete KÖKSAL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün BEK
Disiplinlerarası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet ŞAHİN
Disiplinlerarası Sağlık Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin AKIN
Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belma TURAN
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
Ebelik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun HÜRMÜZLÜ

Login Lokman Hekim Online