X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2019

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03 Ağustos 2018 tarihinde 75850160-104.01.03.01-E60951 yazısına göre 01/08/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Tüm dünyada birçok meslekte olduğu gibi diyetisyenlikte de branşlaşma önem kazanmıştır. Dünyada Bilim uzmanlığını alan diyetisyenler ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) ve EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) tarafından tanımlanan Yönetici diyetisyen, Klinik diyetisyen, Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak üç temel alanda çalışabilmektedir. Uzmanlık eğitimi verilen bu yüksek lisans programlarında kaliteyi sağlamak için oluşturulmuş olan laboratuvar, teknik ve teknolojik olarak donanım çok üst düzeydedir.

Beslenme Diyetetik Bölümü’nde “Beslenme İlkeleri”, “Besin Kimyası ve Kimya”, “Mikrobiyoloji”, “Biyokimya” ve “Antropometri ve Beslenme Eğitimi Ünitesi” ve tüm üniversitemizin öğrencilerini kullanabileceği multidisipliner laboratuvarlar bulunmaktadır.

KAZANILAN DERECE

Beslenme ve Diyetetik Alanında Yüksek Lisans Derecesi

 

PROGRAMIN AMACI

Artan dünya nüfusu ve kentleşme besin kullanımını yarayışlığı ve beslenmeyi iyileştirme yaklaşımlarını kritik kavramlar haline taşımıştır. Böylece “daha fazla insan, daha fazla besin” daha fazla hizmet, daha fazla iş fırsatları”  gibi olgular gündeme gelmiştir. Dünyanın 2025 yılında 7.8 milyarlık bir topluluk haline geleceği ihtimaline göre gerek yoğunluk gerekse talep boyutları doğrultusunda bu gereksinimlerin giderilip giderilemeyeceği olgusu ve endişesi artan bir önem kazanmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların beslenme durumunu iyileştirme ve besin kaynaklarının nitel ve nicel olarak iyileştirilmesi yönünde kayda değer sonuçlar sağlamaya özen gösterilmiştir.

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin hazırladığı pek çok hastalık hem maddi hem manevi hem de sosyal hayatta çeşitli olumsuzluklara yol açabilmekte yaşam süresi ve kalitesini etkilemektedir. Ulusal sağlık politikasının ana hedefi de sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır.

Bu nedenle Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirerek uygulanması, ülkenin besin ve beslenme tanınması ve uyum aktivitelerinin uygulanması besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının belirlenmesi, çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kurum, kuruluşlar, otel, catering, yemek fabrikası vb. işletmelerde yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi programın amaçlarını oluşturmaktadır.

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip alanları spesifikleşen Yüksek Lisanslı UZMAN DİYETİSYEN yetiştirmek EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK hizmetlerini sunmak programın en önemli avantajıdır.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Beslenme ve Diyetetik lisans ve Gıda Mühendisliği lisans mezunu olanlar programa başvuru yaptırabilirler. İlgili Anabilim Dalı tarafından yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavı başaran öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‘nde istenilen şartları yerine getiren öğrenciler kabul edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI VE KURALLARI

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Program  Yürütücüsü:

ÖĞRETİM PROGRAMI

2018-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Beslenme ve Diyetetik Programı

 Zorunlu Dersler

DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ
T U K AKTS
170102 Seminer 0 0 0 6
170101 İleri Beslenme I 3 0 3 8
170107 İleri Beslenme II 3 0 3 8
170900 Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 0 2 6
170112 Yüksek Lisans Tezi I 0 0 15 15
170113 Yüksek Lisans Tezi II 0 0 15 15
170114 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I 0 0 15 15
170115 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II 0 0 15 15

 

  1. Seçmeli Dersler

 

DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ
T U K AKTS
170116 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 2 0 2 6
170117 Beslenme Antropolojisi 2 0 2 6
170118 Beslenme Eğitimi 2 0 2 6
170105 Sporcu Beslenmesi 3 0 3 8
170119 Yaşlı Beslenmesi 2 0 2 6
170120 Gıda Toksikolojisi 2 0 2 6
170121 Besin Tüketim Araştırmaları 2 0 2 6
170122 Beslenme Antropometrisi 1 2 2 7
170123 Afet Durumlarında Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi 2 0 2 6
170103 Biyoistatistik 2 0 2 7
170124 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon 2 0 2 6
170125 Satın Alma ve Depolama Teknikleri 2 0 2 6
171210 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon 2 0 2 6
171211 Menü Yönetim ve Denetimi 2 0 2 6
170128 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri 2 2 3 8
170129 Toplu Beslenme Sistemlerinde Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 2 6
170130 Hizmet Özelleştirilmesi ve İlgili Yasal Düzenlemeler 2 0 2 6
170131 Bebek ve Çocuk Beslenmesi 3 0 3 8
170132 Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Diyet Tedavisi 3 0 3 8
170109 Ağırlık Denetimi ve Yeme Davranışı Bozuklukları 3 0 3 8
170110 Diabetes Mellitus ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170133 Kalp Damar Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170134 Metabolik Sendrom ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170135 Gastro-intestinal Sistem Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170136 Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170137 Onkoloji Hastalıkları ve Beslenme 2 0 2 6
170138 Beslenme İle İlintili Hastalıklarda Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler-I 2 0 2 6
170139 Beslenme İle İlintili Hastalıklarda Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler-II 2 0 2 6
170140 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Yetişkin) 2 2 3 8
170141 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Çocuk) 2 2 3 8
170142 İleri Diyetetik Uygulamaları-I 2 2 3 8
170143 İleri Diyetetik Uygulamaları-II 2 2 3 8
170104 Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme 3 0 3 8
170144 Gebe ve Emzikli Beslenmesi 3 0 3 8
170145 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170146 Böbrek Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170111 Enteral ve Parenteral Beslenme 2 0 2 6
170147 Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170148 Enfeksiyon Hastalıkları ve Diyet Tedavisi 2 0 2 6
170149 Klinik Beslenmede Sorunlar II (Çocuk) 2 2 3 8
170150 Klinik Beslenmede Sorunlar II (Yetişkin) 2 2 3 8
170151 Klinikte Menü Planlama İlkeleri ve Ürün Geliştirme 2 2 3 8
170152 Fonksiyonel Besinler 2 0 2 6
170153 Deneysel Besin Hazırlama Uygulamaları 2 2 3 8
170154 Besin Öğesi ve Etkileşimi 2 0 2 6
170155 Besin İlaç Etkileşimi 2 0 2 6
170156 Beslenme ve Kanser 2 0 2 6
170157 İleri Besin Analizi Uygulamaları 2 2 3 8
170158 Beslenme Biyokimyası 2 0 2 6
170159 Besin Öğesi ve Hormon Etkileşimi 2 0 2 6
170160 Beslenme ve Bilişsel Gelişim 2 0 2 6
170161 Besinlerdeki İşleme Yöntemlerinin Beslenme ile İlişkisi 2 0 2 6
170162 Besin Etiketleme 2 0 2 6
170163 Besinleri Koruma Yöntemleri 2 0 2 6
170164 Nütrogenetik ve Nütrogenomikler 2 0 2 6