X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Enstitü Müdürü Mesajı

Eklenme Tarihi: 03.04.2019

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Üniversiteler bünyesinde yer alan enstitüler yeni bilgi üretmek, bilgiye dayalı teknoloji geliştirmek, var olan bilgi ve teknolojiyi toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere kullanabilecek, alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücü yetiştirmek görevi yanında doktora programlarıyla bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırma ve araştırmacı bilim insanları yetiştirme görevini üstlenmişlerdir.

Sağlık Bilimleri alanında Ankara’da  kurulan bir Vakıf Üniversitesi olan Lokman Hekim Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ile lisans eğitimi verdiği Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri) ve Spor Bilimleri Fakültesinin çeşitli anabilim dallarında Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında açtığı yüksek lisans ve doktora programları ile sağlık alanında nitelikli insan gücü ve araştırmacı bilim insanları yetiştirme hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Enstitümüzün kuruluşundan itibaren geçen üç yıl içinde 17 tezli yüksek lisans, bir tezsiz yüksek lisans ve sekiz doktora programımız açılmıştır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek alanlarda planlanan lisansüstü eğitimimizde yer alan disiplinlerarası programlarımızla birlikte tüm yüksek lisans ve doktora programlarımızın mezunları,  toplumumuzun düşünen, araştıran, sorgulayan, fikir üreten, bilgi iletişiminde bulunan nitelikli insan gücünü oluşturacaktır.

Günümüzde büyük bir hızla gelişen teknolojinin kullanımı ile özellikle sağlık alanında elde edilen bilgi bu alanda eğitimin sürekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle sağlık bilimlerinde lisans eğitimi sonrasında da eğitim talebi üst düzeydedir. Enstitümüz lisansüstü programlarında verilen ve uygulanan eğitimle bu talep etkin şekilde karşılanmaktadır.

Enstitümüz mezunlarımızın evrensel bilimsel ve etik ilkelere bağlı, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, özgür düşünen, sorgulayan, araştıran, öz güveni yüksek, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş ve problem çözme becerisi gelişmiş, insan-doğa-sağlık etkileşimine yönelik yenilikçi fikirler üretebilen, daha sağlıklı ve yaşanılır bir geleceği şekillendirmede sorumluluk almada motivasyonu yüksek bilim insanları olarak yetişmesi için; eğitimin kalitesinden ödün vermemeyi, sürekli gelişmeyi, dünya gündemini takip etmeyi ve daha nitelikli eğitim ve araştırma ortamı için her türlü alt yapıyı hazırlamayı ilke edinmiştir.

Bu ilkeler doğrultusunda  ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, gelişime açık, evrensel bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı, çağdaş ve özgür bilim insanları yetiştirme misyonumuzu benimseyen, sağlık alanında kazanacağı bilgi ve becerileri ile fark oluşturmak, ülkemizin sağlık hizmetleri ve politikalarına yön vermek; gelişmek, geliştirmek, üretmek ve ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak isteyen tüm lisans mezunlarını Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde eğitim almaya bekliyoruz

 

Saygı ve Sevgilerimle,