X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 21 Mayıs 2019

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ:

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 15.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Öğretim dili Türkçe’dir.

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, aynı bölümde iki önemli bilim dalını içeren ve bu yaklaşımların ışığında sürekli güncellenen bir bölümdür. Histoloji, canlılığın temel bileşenlerinden olan hücreyi, dokuları ve organları mikroskop düzeyinde tanımlayan, ayırt edici özelliklerini işlevleriyle bağlantılı şekilde inceleyen bilim dalıdır.  Embriyoloji ise, embriyonik gelişiminin evrelerini tanımlayarak temel konjenital malformasyonların nedenlerini açıklar. Yardımcı üreme tekniklerinin prensiplerini belirleyerek klinik ve araştırma alanındaki uygulamalarını gerçekleştirir.

Histoloji ve Embriyoloji, normal ya da deneysel konuları üzerinde her tipte mikroskop ile değerlendirmeler yapar. Araştırmalar ışık mikroskoplarıyla yapısal ve moleküler, elektron mikroskoplarıyla ise ultrastrüktürel düzeyde gerçekleştirilir. Hücre ve embriyo kültürleri, kök hücre uygulamaları ve sterolojik yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarda, rutin histokimyasal yöntemlere ek olarak immünohistokimya ve immünofloresan tekniklerin de olduğu çalışmalar yürütülür. Deney hayvanlarıyla ilgili deneysel modellemeler ve yöntem uygulamaları kullanılır.

Lokman Hekim Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı, bilim dünyasında yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla, Histoloji ve Embriyoloji alanını ilgilendiren konulardaki her türlü gelişmeyi, bilimsel ve akademik bir yaklaşımla takip eden dinamik bir programdır.

KAZANILAN DERECE:

Histoloji ve Embriyoloji alanında “Yüksek Lisans Derecesi” kazanılarak “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Uzmanı” ünvanı alınır.

PROGRAMIN AMACI:

Lokman Hekim Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, Histoloji ve Embriyoloji olmak üzere her iki bilim dalı ile ilgili, temel teorik bilgiler ve uygulama konularına akademik olarak hakim, evrensel gereksinimler ve etik değerlere uygun bilgi, beceri ve tutuma sahip, program çıktılarını bilimsel yeniliklere koşut güncelleyip bilgi akışına uygun olarak kullanabilen bilim uzmanları yetiştirmektir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Programa Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile lisans/yüksek lisans dereceleri Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunan mezunlar başvurabilir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde istenilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı tarafından yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavı başaran öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI VE KURALLARI:

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.