• TR | EN
  • Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin yaralanmaları için kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmek
  • Çağdaş bilgi teknolojileriyle donatılarak araştırma olanaklarının sunulduğu bir merkez olmak
  • Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı elektronik görsel bilgi kaynaklarını dengeli bir şekilde sağlayıp erişime sunmak
  • Finansal kaynakların gereken düzeye çıkarılmasını sağlamak ve bu kaynakları ekonomik bir şekilde harcamak
  • Hizmet alanlarını ergonomik duruma getirmek
  • Kütüphanenin varlık nedenini ilgililere duyurmak ve tanıtmak
  • Üniversitenin bilimsel ve düşünsel üretimine katkı sağlayacak bilgi ve hizmetler geliştirmektir.
  Login Lokman Hekim Online