• TR | EN
 • Lokman Hekim Üniversitesi mensubu olmayan, kimliği bulunmayan kullanıcılar "Dış Kullanıcı"  olarak aşağıda belirlenen kurallar dahilinde Kütüphanemizden faydalanabilirler. Üyelik Formu İçin Tıklayınız
  Dış Kullanıcı
  • Herhangi bir üniversitede uzman, öğretim görevlisi veya öğretim üyeleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar,
  • Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında çalışanlar ya da bu alanlarda Yüksek Lisans /Doktora yapanlar,
  • Sanayi ve ticaret kurumları adına araştırma yapanlardır.
  Genel Kullanım Koşulları
  Dış kullanıcılarımız,
  • Çalışma salonundan,
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan,
  • Fotokopi / çıktı hizmetinden,
  • Bilgisayar  ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanabilir.
  • Diğer Üniversitelerin araştırmacıları TÜBES  çerçevesinde ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Diğer Kurum dışı kullanıcılar ödünç kaynak alma hakkına sahip değildir.
  • Elektronik kaynakların kullanımı lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilir, lisans kuralları çerçevesinde edinebilirler.
  • Kütüphanemiz bütün araştırmacılara açık olmakla birlikte; sadece LHÜ mensupları kütüphane materyallerini ödünç alabilir.
  • Sınav dönemlerinde kütüphane sadece LHÜ mensuplarının kullanımına açıktır. Dış kullanıcılara kapalı olan tarih aralıkları kütüphane web sayfamızda bulunan “Duyurular” alanından takip edilebilir.
   
  Login Lokman Hekim Online