• TR | EN
 • Ebe Kimdir?

  Ebe; gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne ve bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan, normal doğumları yaptıran, gerektiğinde epizyotomi işlemini uygulayabilen, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, 0-6 yaş çocukların izlemlerini gerçekleştiren ve kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayan ve anne bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli rol oynayan bir sağlık profesyonelidir.

  Ebelik Bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

  Ebeler, kamu, üniversite ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, toplum sağlığı merkezi, infertilite merkezleri, gebe eğitim merkezi gibi kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi serbest olarak ta çalışabilirler. Ayrıca ebelik bölümünde lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve doktora imkanları mevcuttur ve akademisyen olarak görev alabilirler.

  Ebelik Bölümü dersleri nelerdir?

  Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik Bölümü’nde temel tıp, davranış ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak temel mesleki dersler verilmektedir. Özellikle mesleki dersler teorik, laboratuvar uygulaması ve klinik uygulama olarak yürütülmektedir. Temel mesleki dersler; Ebelikte Temel Uygulamalar, Ebeliğe Giriş, Sağlıklı Gebelik ve Bakım, Riskli Gebelik ve Bakım, Sağlıklı Doğum ve Doğum Sonrası Dönem, Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem, Üreme Sağlığı ve Aile planlaması, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Bakım derslerinden oluşmaktadır. Derslerimizin teorik eğitimleri yanında üniversitemizde uygulama dersleri için geniş kapsamlı bir uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin klinik uygulamaları için üniversitemizin 3 tane hastanesi bulunmaktadır. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmektedir.

  Ebelik Bölümünde zorunlu klinik uygulama/staj var mıdır ?

  Ebelik Bölümü lisans müfredatında 1. Sınıftan itibaren dönem içi klinik uygulamalar zorunludur. Ayrıca 3. Sınıfta zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmaktadır.

  Ebelik Bölümü hangi puan türünde öğrenci almaktadır?

  Ebelik Sayısal puan türü (MF 3) ile öğrenci kabul etmektedir. Ebelik için ilk oturum olan TYT Sınavına girilmesi gerekmektedir. TYT sınavına girdikten sonra 2. Oturum olan AYT Sınavına ‘Matematik ve Fen Bilimleri’ alanları çözülmüş olmalıdır.

  Lisansüstü eğitim olanağı mevcut mudur?

  Ebelik ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana bilim Dallarına lisansüstü başvuru yapılabilmektedir.

  Üniversitemizde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana bilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.

  Ebelik Bölümü öğrenim süresi kaç yıldır?

  4 yıldır.

  Ebelik Bölümünden mezun olmak için şartlar nelerdir?

  Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS yükünün 240 olması, zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alması ve başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca tüm ebelik öğrencilerinin mezun olmadan önce;

  •  100 prenatal (doğum öncesi /gebe) izlem
  • 40 normal doğum,
  • Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır)
  • 40 normal gebe izlemi,
  • Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi
  • En az 100 lohusa izlemi ve sağlıklı yenidoğan izlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

  Ebelik Bölümü bitirenlerin alacakları ünvan nedir?

  Mezun olanlar EBE ünvanı almaktadır.

  Öğrenciler mezuniyetten sonra işe başlamak için herhangi bir sınavdan başarılı olmak zorundalar mıdır? (Örneğin sertifika almak vb. gibi)

  Mezun olan ebeler özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışmaya başlayabilirler. İşe başlamak için sertifikalı olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Fakat kendilerini geliştirmek adına alabilecekleri sertifika programları mevcuttur. Devlet kurumlarına atamaların da ise KPSS puanı gerekmektedir. Ülkemizde ebe istihdamı konusunda problem yaşanmamaktadır. Mezun olan ebelerin hemen hemen hepsi mezun olur olmaz çalışmaya başlamaktadır.

  Ebelerin mezun olduktan sonra alabilecekleri sertifika programları nelerdir?

  Dört yıllık lisans eğitimlerinin son yılında veya daha sonrasında ilgilendikleri alanlara yönelik “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı”, “Doğuma Hazırlık Eğitimi” ve “Prenatal Yoga ve Pilates Eğitmenliği”, “Hpynobirthing”, “Neonatal Resusitasyon Programı” “Akubası, Akupressür Uygulamaları” vb. sertifikaları alabilirler.

  Ebelik Bölümü öğrencileri çift anadal / yandal yapabiliyorlar mı?

  Üniversitemiz Ebelik Bölümü öğrencileri Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri’nde yan dal yapabilmektedirler.

  Mezun olan ebeler Lokman Hekim Hastaneleri’nde çalışabilecekler mi?

  Lokman Hekim Hastaneleri’nde öncelikli tercih üniversitemiz mezunları olacaktır.

  Öğrencilerin istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilmeleri mümkün müdür?

  Öğrenciler, istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Her öğrencinin danışman öğretim elemanı, ders seçimleri, stajlar, değişim programları ve lisansüstü çalışmalar gibi konularda öğrenciye yardımcı olmaktadır.

  Ebelik Bölümü Öğrencileri, öğrenci değişim programlarından (Örn; Erasmus+, vb.) yararlanabiliyor mu?

  Üniversitemizde Erasmus+, Farabi, Mevlana değişim programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden başvuru koşullarını sağladığı takdirde yararlanabilir. Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgilendirme ve duyurular öğrenim dönemi içerisinde yapılmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi için Üniversitemiz Uluslararası/Dış ilişkiler ofisinden yararlanabilirsiniz.

  Bölümümüzde Yatay geçiş/Dikey geçiş imkanı var mıdır? Şartları nelerdir?

  Bölümümüzde yatay geçiş imkanı bulunmaktadır. Geçiş koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi yatay geçiş yönergesinde açıkça belirtilmiştir.

  Bir ebelik öğrencisinde bulunması gereken özellikler nelerdir?

  • Ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olmak, mesleği yerine getirmeyi engelleyen önemli bir bedensel özrü olmamak,
  • Sürekli olarak kendini yenileyen, gelişime açık ve ahlaklı bir kişilik yapısına sahip olmak,
  • Yaratıcı, kendini yenileyen, değişik görüşlere ve yeniliklere açık olmak,
  • Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin olmak
  • Empati yapabilmek (başkalarını anlamak, kendini onların yerine koyabilmek),
  • Kişiler arası iletişime açık olmak, bir ekip içerisinde çalışabilir olmak, eleştiriye açık olmak,
  • İnsanları sevmek, insana hizmet götürmeye istekli olmak, hoşgörülü olmak, insan haklarına saygılı olmak,
  • Hızlı ve doğru karar verebilmek, tertipli ve düzenli olmak.

  Covid-19 döneminde eğitiminizi nasıl sürdürdünüz?

  Hali hazırda zorunlu ortak dersler olarak yürütülen Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Bilgi Teknolojileri derslerimiz uzaktan eğitim sistemi ile veriliyordu. Pandemi sürecinde de bütün teorik derslerimiz uzaktan  eğitim sistemiyle öğrencilerimizle buluşmuştur.

  Login Lokman Hekim Online