• TR | EN
 • RECTORATE
  Appointment Meeting and Organization Committee for Working Process Communicable Diseases Institution Action Plan Covid 19 Measures Workflow Process AYADEK Workflow Chart
  LOKMAN HEKIM UNIVERSITY CONTINUOUS EDUCATION CENTER
  LHUSEM Online Training Workflow Chart LHUSEM Face to Face Training Workflow Chart
  BAP COORDINATOR
  BAP Application Process BAP Outsourcing Project Application Process Budget Increase Request Chart Budget Usage Chart About Changes to Accepted Outsourcing Projects
  FOREIGN RELATIONS OFFICE & ERASMUS COORDINATOR
  Academic Staff Mobility Workflow Chart Administrative Staff Mobility Workflow Chart Student Internship Mobility Workflow Chart Student Learning Mobility Workflow Chart Clinical Observership Workflow Chart
  FINANCIAL AFFAIRS DEPARTMENT
  Personel Ücretlerinin Ödenmesi Avansların Kapatılması Faturaların Teslimi İşlemlerin Muhasebe Programına Kaydedilmesi Kayıtlı Öğrenci Faturalarının Düzenlenmesi Yıl Sonu Hesaplarının Kapatılması
  DEPARTMENT OF CORPORATE COMMUNICATION AND PROMOTION
  Basılı Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması Etkinlik Süreci Lise Tanıtım Organizasyonları Tanıtım Faaliyetlerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci Temini Tanıtım Fuar Süreci Tanıtım Promosyon Temini Tanıtım Süreci
  INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATOR
  LHU Eğitim Ofisleri ve Acenta Organizasyonları LHU Fuar Organizasyonları LHU Uluslararası Öğrenci BaşvuruKayıt Süreci LHU Uluslararası Öğrenci Temini Sürecinde LHU Pazarlama Süreci
  STUDENT AFFAIRS COORDINATOR
  Başvuruda Talep Edilen Bilgilerin Hazırlanması Sınav Takviminin OBS’ye Girilmesi Not Giriş Sisteminin Açılması ve Kapatılması İşe Başlayan Personelin Sisteme Tanımlanması Açılan Derslerin OBS’ye Girilmesi YKS Kabul-Kayıt İşlemleri Yatay Geçiş Kabul-Kayıt İşlemleri DGS Kabul Kayıt İşlemleri ÇAP-Yandal Kabul Kayıt İşlemleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci İşlemleri Akademik Takvim Süreci Eğitim-Öğretim Ücret Faturalarının Arşivlenmesi Gelen Kararların Dosyalanması Yeni Öğrenci Özlük Dosyalarının Açılması ve Tutulması Mezuniyet İşlemleri Kayıt Silme Kayıt Dondurma Kayıt Yenileme Ekle Sil Haftasında Kayıt Yenileme Dönem Başı Kayıtlı Öğrenci Kontrolleri Yapılması Ders Açma İşlemleri Askerlik Tecil İşlemleri Yabancı Dil Muafiyet İşlemleri Tek Ders Sınavı İle İlgili İşlemler Maddi Hata İşlemleri Disiplin İşlemleri Süreci Ders Muafiyet İşlemleri Lisansüstü Öğrenci Alımı Lisansüstü Öğrenci Ders ve Sınav İşlemleri Lisansüstü Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri Yönetmelik Hazırlama Revize İşlemleri Yönerge Hazırlama Revize İşlemleri Usul ve Esaslar Hazırlama Revize İşlemleri Milli Sporcu Değerlendirme ve Burs Süreci Mazeretli Kayıt Süreci İş Akış Şeması
  PERSONNEL AFFAIRS COORDINATOR
  Akademisyen Alım Süreci Eğitim Kongre Konferans İzinleri Süreci Fazla Çalışma İzni Süreci İdari Personel Alım Süreci Sağlık Raporu Süreci
  STRATEGY DEVELOPMENT AND QUALITY ASSURANCE COORDINATOR
  Anket Uygulamaları İş Akış Şeması Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması Stratejik Plan Hazırlama Süreci İş Akış Şeması Akademik Birim İç Değerlendirme İş Akış Şeması İdari Birim İç Değerlendirme İş Akış Şeması 
  INFORMATION TECHNOLOGIES COORDINATOR
  Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi Kullanıcı E-Posta Problemi Destek Talebi Kullanıcı E-Posta Problemi Destek Talebi 2 Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi 2 Bilgisayar Kurulum Talebi Yazılım Kurulum İsteği Alım-Kiralama-Hizmet Şartnamesi Alım-Kiralama-Hizmet Şartnamesi 2 Çevre Birimleri Kurulum Talebi Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi 3 Personel Öğrenci Şifre Talebi E-Posta Portal Yolu İle Ağ Bağlantı Problemi Ortak Ağ Bağlantı Problemi Güvenlik Duvarı Özel Hak Talebi Güvenlik Duvarı Yazılım Günlükleri İnceleme Talebi Sunucu Bakım Kontrolü Sunucuların Yedeklenmesi
  LIBRARY AND DOCUMENTATION COORDINATOR
  Kataloglama ve Sınıflama (Basılı veveya Elektronik Tüm Kaynaklar) Web Sitesi Erişim Linklerinin Yerleştirilmesi Süreli Yayın Cilt ve Sayı Takibi Bağış Politikasının Yürütülmesi Kütüphane ve Kullanıcılardan Gelen Basılı ve Elektronik Kaynak Talep. Karş Satın Almadan Gelen Faturaların Talep Listeleriyle Karşılaştırılması LHÜ Adresli Yayınların Dspace (Açık Erişim Sistemi)’e Eklenmesi Oryantasyon Programları Kullanıcı Eğitimleri Dış Kullanıcı Üye Kaydı Birebir Kullanıcı Eğitimleri Danışma Yönlendirme Hizmeti Atıf Tarama ve Yayın Etki Analizleri Akademik Yazılımların Yönetimi (Referans Yönetim Araçları) Akademik Yazılımların Yönetimi (İntihal Raporlama Araçları) Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinin Girilmesi YÖKSİS Verilerinin Girilmesi Kütüphanenin Kurumsal Görünürlüğünün Sağlanması Kütüphane web sayfası içerik yönetimi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması
  SUPPLY AND PURCHASING COORDINATOR
  Muayene Kabul Komisyonu - Açık İhale Muayene Kabul Komisyonu - Avans Muayene Kabul Komisyonu - Doğrudan Temin Usulü Muayene Kabul Komisyonu - Kiralama Muayene Kabul Komisyonu – Kiralama Pazarlık Muayene Kabul Komisyonu - Pazarlık
  SUPPORT SERVICES COORDINATOR
  Garanti Süreç Kontrolü Satınalma Süreci Uygulama ve Sistem Aktivasyonu İklimlendirme Sistemi Periyodik Bakım Süreci Göreve Başlayacak Personellerin Oda Planlama Düzenleme Süreci Güvenlik Personeli Çalışma Programı Güvenlik Personeli Görev Tanımları Turnike giriş-çıkış kontrol süreci Araç Talep Formu Otopark Kullanım Süreci Periyodik Temizlik Kontrolü Temizlik Çalışma Programının Oluşturulması Yemek ve Yemekhane Kontrolü Yemekhane Turnike Geçiş Sistem Aktivasyonu ve Bakiye İşlemi
  FACULTY SECRETARIAT COORDINATOR
  Kayıt Dondurma Süreci Kayıt Silme Süreci Akademik Personel Alım - Araştırma Gör ve Öğr. Gör Akademik Personel Alım - Doktor Öğr. Üyesi Yatay Geçiş İşlemleri Staj İşlemleri Akademik Personel Görev Süresi Uzatma Fakülte Kurulu Oluşturma Fakülte Yönetim Kurulu Oluşturma Fakülte Yönetim Kurulu Gündemi Oluşturulması Bölüm Başkanı Atamasının Yapılması Anabilim Dalı Başkanı Atamasının Yapılması Sınav İtiraz İşlemleri Ders Saati Ücretli Öğretim Üyelerinin Görevlendirilme Ödemeleri Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi Ek Ders Ücret İşlemleri İş Akış Şeması Akademik Teşvik Ödeneği İş Akış Şeması
  Login Lokman Hekim Online