X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

İş Akış Şemaları

Eklenme Tarihi : 06.01.2022

REKTÖRLÜK

Randevu Talebi

Toplantı ve Organizasyon

Kurulların İşleyiş Süreci

Bulaşıcı Hastalıklar Kurum Eylem Planı

Covid 19 Önlemleri İş Akış Süreci

AYADEK İş Akış Şeması

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

LHUSEM Çevrimiçi Eğitimler İş Akış Şeması

LHUSEM Yüzyüze Eğitimler İş Akış Şeması

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAP Başvuru Süreci 

BAP Dış Kaynak Proje Başvuru Süreci 

Bütçe Artış Talebi Şeması 

Bütçe Kullanım Şeması 

Kabul Edilmiş Dış Kaynak Projelerinin Değişiklikleri Hakkında 

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ & ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Akademik Personel Hareketliliği İş Akış Şeması

İdari Personel Hareketliliği İş Akış Şeması

Öğrenci Staj Hareketliliği İş Akış Şeması

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İş Akış Şeması

Clinical Observership İş Akış Şeması

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel Ücretlerinin Ödenmesi

Avansların Kapatılması

Faturaların Teslimi

İşlemlerin Muhasebe Programına Kaydedilmesi

Kayıtlı Öğrenci Faturalarının Düzenlenmesi

Yıl Sonu Hesaplarının Kapatılması

KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Basılı Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması

Etkinlik Süreci

Lise Tanıtım Organizasyonları

Tanıtım Faaliyetlerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci Temini

Tanıtım Fuar Süreci

Tanıtım Promosyon Temini

Tanıtım Süreci

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

LHU Eğitim Ofisleri ve Acenta Organizasyonları

LHU Fuar Organizasyonları

LHU Uluslararası Öğrenci BaşvuruKayıt Süreci

LHU Uluslararası Öğrenci Temini Sürecinde LHU Pazarlama Süreci

ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başvuruda Talep Edilen Bilgilerin Hazırlanması

Sınav Takviminin OBS’ye Girilmesi

Not Giriş Sisteminin Açılması ve Kapatılması

İşe Başlayan Personelin Sisteme Tanımlanması

Açılan Derslerin OBS’ye Girilmesi

YKS Kabul-Kayıt İşlemleri

Yatay Geçiş Kabul-Kayıt İşlemleri

DGS Kabul Kayıt İşlemleri

ÇAP-Yandal Kabul Kayıt İşlemleri

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci İşlemleri

Akademik Takvim Süreci

Eğitim-Öğretim Ücret Faturalarının Arşivlenmesi

Gelen Kararların Dosyalanması

Yeni Öğrenci Özlük Dosyalarının Açılması ve Tutulması

Mezuniyet İşlemleri

Kayıt Silme

Kayıt Dondurma

Kayıt Yenileme

Ekle Sil Haftasında Kayıt Yenileme

Dönem Başı Kayıtlı Öğrenci Kontrolleri Yapılması

Ders Açma İşlemleri

Askerlik Tecil İşlemleri

Yabancı Dil Muafiyet İşlemleri

Tek Ders Sınavı İle İlgili İşlemler

Maddi Hata İşlemleri

Disiplin İşlemleri Süreci

Ders Muafiyet İşlemleri

Lisansüstü Öğrenci Alımı

Lisansüstü Öğrenci Ders ve Sınav İşlemleri

Lisansüstü Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri

Yönetmelik Hazırlama Revize İşlemleri

Yönerge Hazırlama Revize İşlemleri

Usul ve Esaslar Hazırlama Revize İşlemleri

Milli Sporcu Değerlendirme ve Burs Süreci

Mazeretli Kayıt Süreci İş Akış Şeması

PERSONEL İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Akademisyen Alım Süreci

Eğitim Kongre Konferans İzinleri Süreci

Fazla Çalışma İzni Süreci

İdari Personel Alım Süreci

Sağlık Raporu Süreci

STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE GÜVENCE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Anket Uygulamaları İş Akış Şeması

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

Stratejik Plan Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

Akademik Birim İç Değerlendirme İş Akış Şeması

İdari Birim İç Değerlendirme İş Akış Şeması 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi

Kullanıcı E-Posta Problemi Destek Talebi

Kullanıcı E-Posta Problemi Destek Talebi 2

Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi 2

Bilgisayar Kurulum Talebi

Yazılım Kurulum İsteği

Alım-Kiralama-Hizmet Şartnamesi

Alım-Kiralama-Hizmet Şartnamesi 2

Çevre Birimleri Kurulum Talebi

Yazılım Donanım Çevre Birimi Destek Talebi 3

Personel Öğrenci Şifre Talebi E-Posta Portal Yolu İle

Ağ Bağlantı Problemi

Ortak Ağ Bağlantı Problemi

Güvenlik Duvarı Özel Hak Talebi

Güvenlik Duvarı Yazılım Günlükleri İnceleme Talebi

Sunucu Bakım Kontrolü

Sunucuların Yedeklenmesi

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kataloglama ve Sınıflama (Basılı veveya Elektronik Tüm Kaynaklar)

Web Sitesi Erişim Linklerinin Yerleştirilmesi

Süreli Yayın Cilt ve Sayı Takibi

Bağış Politikasının Yürütülmesi

Kütüphane ve Kullanıcılardan Gelen Basılı ve Elektronik Kaynak Talep. Karş

Satın Almadan Gelen Faturaların Talep Listeleriyle Karşılaştırılması

LHÜ Adresli Yayınların Dspace (Açık Erişim Sistemi)’e Eklenmesi

Oryantasyon Programları

Kullanıcı Eğitimleri

Dış Kullanıcı Üye Kaydı

Birebir Kullanıcı Eğitimleri

Danışma Yönlendirme Hizmeti

Atıf Tarama ve Yayın Etki Analizleri

Akademik Yazılımların Yönetimi (Referans Yönetim Araçları)

Akademik Yazılımların Yönetimi (İntihal Raporlama Araçları)

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinin Girilmesi

YÖKSİS Verilerinin Girilmesi

Kütüphanenin Kurumsal Görünürlüğünün Sağlanması

Kütüphane web sayfası içerik yönetimi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

TEDARİK VE SATINALMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Muayene Kabul Komisyonu – Açık İhale

Muayene Kabul Komisyonu – Avans

Muayene Kabul Komisyonu – Doğrudan Temin Usulü

Muayene Kabul Komisyonu – Kiralama

Muayene Kabul Komisyonu – Kiralama Pazarlık

Muayene Kabul Komisyonu – Pazarlık

DESTEK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Garanti Süreç Kontrolü

Satınalma Süreci

Uygulama ve Sistem Aktivasyonu

İklimlendirme Sistemi Periyodik Bakım Süreci

Göreve Başlayacak Personellerin Oda Planlama Düzenleme Süreci

Güvenlik Personeli Çalışma Programı

Güvenlik Personeli Görev Tanımları

Turnike giriş-çıkış kontrol süreci

Araç Talep Formu

Otopark Kullanım Süreci

Periyodik Temizlik Kontrolü

Temizlik Çalışma Programının Oluşturulması

Yemek ve Yemekhane Kontrolü

Yemekhane Turnike Geçiş Sistem Aktivasyonu ve Bakiye İşlemi

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kayıt Dondurma Süreci

Kayıt Silme Süreci

Akademik Personel Alım – Araştırma Gör ve Öğr. Gör

Akademik Personel Alım – Doktor Öğr. Üyesi

Yatay Geçiş İşlemleri

Staj İşlemleri

Akademik Personel Görev Süresi Uzatma

Fakülte Kurulu Oluşturma

Fakülte Yönetim Kurulu Oluşturma

Fakülte Yönetim Kurulu Gündemi Oluşturulması

Bölüm Başkanı Atamasının Yapılması

Anabilim Dalı Başkanı Atamasının Yapılması

Sınav İtiraz İşlemleri

Ders Saati Ücretli Öğretim Üyelerinin Görevlendirilme Ödemeleri

Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi

Ek Ders Ücret İşlemleri İş Akış Şeması

Akademik Teşvik Ödeneği İş Akış Şeması